Inkontinenca za blato

Inkontinenca za blato je nezmožnost zadržati izhajanje vetrov ali blata do takrat, ko je mogoče odložiti izločke na kontroliran in splošno sprejet način. Inkontinenca za blato sicer ne ogroža samega zdravja, pomeni socialni, zdravstveni in družbeni problem. V primerjavi z urinsko inkontinenco, ki je relativno poznana, je inkontinenca za blato bolj skrita in predstavlja za bolnika večji problem. Po oceni strokovnjakov trpi zaradi inkontinence za blato 5% ljudi, problem pa postaja vse aktualnejši, ker se kot populacija staramo.

Najpogostejši znaki s katerimi lahko ugotovite inkontinenco za blato so:

• Zaprtje
• Nekontrolirano uhajanje plinov
• Odvajanje blata večkrat na dan dalj časa

V primerjavi z urinsko inkontinenco, ki je relativno poznana, je inkontinenca za blato bolj skrita in predstavlja za bolnika večji problem. Po oceni strokovnjakov trpi zaradi inkontinence za blato 5% ljudi, problem pa postaja vse aktualnejši, ker se kot populacija staramo. Z veliko verjetnostjo bi lahko trdili, da gre pri nas za okoli 100.000 ljudi, ki se soočajo z blažjo ali težjo obliko inkontinence za blato. Pogosteje se pojavlja pri ženskah in starostnikih (Inkontinenca za blato, 1994). Vedite, niste edini!

Stopnje inkontinence za blato

Minimalna inkontinenca
Občasno uhajanje vetrov, nekaj malega blata ali sluzi.

Zmerna inkontinenca
Uhajanje blata, kadar je redko. Ko se zgosti in je trše, ga je bolnik sposoben zadržati.

Težka inkontinenca
Izguba kontrole pri izločanju tekočega blata in pri odvajanju vetrov. Potreben je posvet z zdravnikom, ker so v tej skupini osebe z popuščajočim analnim sfinktrom, bolniki po kapi, bolniki s poškodbo presredka ali analnega sfinktra.

Totalna inkontinenca
Popolna izguba sfinkterske kontrole. (povzeto po: Inkontinenca za blato, 1994)