Celjenje rane
Tipi ran

Glede na stadij celjenja, se rane na pogled med seboj zelo razlikujejo. Vsaka faza zahteva specifičen pristop k izbiri ustrezne obloge za oskrbo rane. Ne glede na fazo rane, je ključnega pomena izbira obloge in način oskrbe, ki zmanjšuje bolečino in tveganje za poškodbe rane, novonastalih celic in kože v okolici rane.

Črne rane
Običajno so pokrite s suho krasto ali drugim nekrotičnim tkivom (običajno so črne barve, lahko pa so tudi rumenkaste, sive ali rjave). Izbirati je potrebno obloge, ki podpirajo proces mehčanja in posledično luščenja nekroze – debridment rane.
Rumene rane
Rumene rane so običajno obložene z vlažnim nekrotičnim tkivom (fibrinska obloga), velikokrat zmerno do močno izločajo. Izbrati je potrebno obloge, ki vpijajo, zapolnijo žepe rane, zagotavljajo vlažno okolje rane in ščitijo kožo v okolici rane.
Rdeče rane
Rdeče rane so rane, kjer potekajo zaključne faze celjenja: granulacija, granulacija in/ali epitelizacija. Barva rane lahko variira od bledo rožnate do temno rdeče. Običajno je izločka zelo malo ali pa sploh ni prisoten. Izbrati je potrebno obloge, ki zagotavljajo vlažno okolje v rani, ki ščitijo nežno novonastalo tkivo, zapolnijo prazna mesta, ohranjajo primerno temperaturo rane in ščitijo kožo v okolici rane.

Proces celjenja rane
Celjenje rane, še posebej kronične rane, je dolgotrajen in občutljiv proces, ki poteka v več fazah. Pri tem je pomembno, da se zavedamo tudi lokalnih in sistemskih dejavnikov, ki imajo pomemben vpliv na celjenje rane, saj lahko ob njihovem neupoštevanju močno poslabšajo stanje rane in zavrejo proces celjenja. Žal je pri mnogo bolnikih, prisotnih več kot le en faktor, ki vpliva na njeno celjenje. Pomembno je, da so pacienti pod rednim zdravniškim nadzorom in se držijo predpisanih navodil za oskrbo rane.

Inflamacija
Vnetna faza se pojavi takoj ob nastanku rane. V tej fazi sta bistveni aktivnosti hemostaza (zaustavitev krvavitve) in čiščenje (bele krvničke napadejo bakterije). Pri akutni rani ta faza traja približno tri do štiri dni, pri kronični rani pa je precej daljša. Zavedati se moramo, da je ta faza bistveni del procesa celjenja rane. Brez vnetne faze zacelitev ni mogoča.
Proliferacija
Faza proliferacije se prične, ko je dno rane očiščeno in je faza inflamacije skoraj že zaključena. V tej fazi poteka obnova tkiva do zacelitve rane. Novonastalo tkivo je sprva rožnate barve, zaradi razraščanja kapilar pa postaja vedno bolje rdeče. Na pogled je tkivo je svetleče, temno rdeče, preraščeno z granulami. Zaradi tega lahko to fazo poimenujemo tudi faza granulacije.
Maturacija
Fazo maturacije včasih imenujemo tudi fazo zorenja/preoblikovanja. Prične se, ko je rana zaprta in lahko traja leto ali več. Brazgotina, ki nastane v tem obdobju je podvržena stalnemu preoblikovanju, saj so sprva vlakna zelo neorganizirana. S staranjem brazgotine se vlakna postopno tesneje formirajo in organizirajo. Brazgotina se razvija od rdeče privzdignjene do mehkejše in bolj ploščate. Brazgotina skuša posnemati lastnosti prvotnega tkiva, kar v celoti ni več mogoče, saj lahko doseže le 80% prvotne čvrstosti.